bycasino giriş MAKEDONYA'DAN KUZEY MAKEDONYA'YA GİDEN SÜREÇTE İSİM SORUNU | Öğrenci Kürsüsü
e
sv

MAKEDONYA’DAN KUZEY MAKEDONYA’YA GİDEN SÜREÇTE İSİM SORUNU

08 Temmuz 2021 00:33
avatar

MULKIYELI

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Bu kitapta Makedonya ve Arnavutlar arasındaki etnik rekabet, Yunanistan ile yaşanan isim sorunu, bu soruna paralel doğan AB ve NATO üyelik süreçleri, Kuzey Makedonya tarihi ve Makedonya milliyetçiliği üzerinde durularak Kuzey Makedonya’nın sahip olduğu milliyetçilik anlayışının zemin hazırladığı ulusal ve uluslararası sorunlar ile bu sorunların çözüm süreci ve sağlanan barışın kalıcılığı analiz edilmiştir. Kitabın sosyal çerçevesini sosyal inşacılık yaklaşımı oluşturmaktadır. Uluslararası ilişkilerde kimliklerin inşası sosyal bir süreçtir. Kimlikler verilmez; aksine inşa edilir. Tarihsel süreçte yaşanan değişimlerle tekrar şekillenmesi mümkündür. Farklı birçok devlete ev sahipliği yapan Kuzey Makedonya’nın süreçle birlikte değişim ve dönüşüm göstererek oluşan siyasal kimliği bu olgunun bir ispatıdır.

Kuzey Makedonya çok uluslu ve etnik olarak zengin bir ülkedir. Bu yönüyle milliyetçiliğin ortak bir kültür dil ve din üzerinden değil; ortak bir tarih ve toprak parçası üzerinden de inşa edilebileceğini göstermektedir. Kitap Balkan ülkelerine göre daha dar bir coğrafyada olan Kuzey Makedonya’nın milliyetçilik inşası, kimlik tartışmaları, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun Kuzey Makedonya İsmi ile çözülme süreci konuları ile sınırlandırılarak Prespa antlaşması ile sonuçlanmıştır. Makale tez ve kitaplar dışında güncel haberler ve siyasi isimlerle yapılan röportajlardan yararlanılarak saha çalışması ile desteklenmiştir.

Kitabın konusunu etnik ve dini çeşitlilik sebebiyle egemenlik ve rekabet mücadelesinin içinde olan Makedonya’nın Kuzey Makedonya olma süreci oluşturmaktadır. Bu süreci çözümlerken ana sorun ve kitabın konusu olan olan Makedonya ve Yunanistan arasındaki İsim Sorununun kaynağının milliyetçilik inşasını etkileyip değiştiren temel faktörler olduğu varsayımına ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışma inşacılık bakış açısı ekseninde irdeleyip sonuçlandırılırken  ‘’Milliyetçilik inşasını etkileyen temel faktör nedir?’’ sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmalar sonucu ulaştığım cevap: Söylem değişirse kimlik kimlik değişirse politikanın değişeceğidir.

Kitabımı almak için bu linki takip edebilirsiniz! 🙂

Fatmanaz Gökkaya – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

MAKEDONYA’DAN KUZEY MAKEDONYA’YA GİDEN SÜREÇTE İSİM SORUNU