bycasino giriş Eğitim Nedir? | Öğrenci Kürsüsü
e
sv

Eğitim Nedir?

24 Mayıs 2021 16:30
avatar

Öğrenci Kürsüsü

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Eğitim, insanın bugünü ve geleceği ile alakalı daha önce belirlenmiş hedefler doğrultusunda uyum ve üretkenliğinin artırılmasına yönelik düşünce ve davranışlarını şekillendirme, iyileştirme, geliştirme çabasıdır. Doğuştan itibaren günlük yaşamdaki hal hareket ve tutumlarımız da eğitimin bir parçası olarak adlandırılır. Eğitim ile kazanılan bilgi, beceri ve tutum insanın birey olma ve ait olma farkındalığını artırır, kişiliğini geliştirir ve daha kıymetli kılar.

Eğitimin Önemi

Bilgi adına çalışan ve bir başka deyişle bilginin işçisi olan insanın, çağımızda artan yoğun rekabet şartlarında başarılı olabilmesi için çeşitli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olması gerekiyor. Tüm bunlardan dolayı eğitime yapılan yatırım devamlı artarak devam etmektedir. Eğitim ve geliştirme olmadan, çalışanların iş için gerekli yeterliliklerini, becerilerini ve de tecrübelerini güncellemek ve onların yaşamda yer alan sistemlere uyum sürecinde sonuçları etkileyecek biçimde performanslarını arttırmak olanaklı değildir.

Eğitim ve geliştirme, verimliliği koruyan ve çalışanların gelecekteki işlerine hazırlanmasına destek olan bir unsurdur. Eğitime yapılan yatırım, bireye, örgüte ve sosyal sorumluluk gereği topluma yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırımların artış göstermesi, insan veya emek faktörüne verilen önemin arttığının ve bu faktörün verimlilik üstündeki etkisinin gün geçtikçe daha farkında olduğunun bir göstergesidir.

Eğitimin lüzumsuz bir yatırım olduğu görüşü artık geçerliliğini yitirmiştir. İşletmeler hızlı değişen dış çevreye uyum göstermek zorundadırlar. Değişimi yakalayabilmek için çalışanların eğitimi ve geliştirilmesini gerektiren nedenlerin başında; dış çevredeki hızlı gelişim, değişim ve rekabete bağlı şekilde işletmelerde görev değişmesi, teknolojinin devamlı yenilenmesi ile iş görenin görevinde yetersizleşmesi, yabancılaşma ya da uyum sorunu gibi sorunlar gelmektedir. İş görenlerin yeni bilgiler öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yolu ile işteki performanslarını yükseltmek mümkündür. Eğitime önem vermeyen iş örgütlerinin, çalışanlarının başarı ve verimlerini artırmaları ve dolayısı ile yoğun rekabet koşulları altında varlıklarını koruyabilmeleri çok güç hatta imkânsızdır.

Öğrenci ve öğrencilikle ilgili olarak Bilinçli Öğrenci Olmak‘ı okuyabilirsiniz!

Öğrenci Kürsüsü Editör

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Eğitim Nedir?