bycasino giriş Mezunun Gözünden: Tarih Bölümü Okumak | Öğrenci Kürsüsü
e
sv

Mezunun Gözünden: Tarih Bölümü Okumak

13 Ocak 2022 23:05
tarih bölümü
avatar

Öğrenci Kürsüsü

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Değerli Okuyucu

Bu metinde dilimin döndüğü kadarıyla mezun olduğum tarih bölümü ve içeriği hakkında bilgilendirme yapacağım.

Tarih bölümü Fen edebiyat ve Tarih öğretmenliği olmak üzere iki ayrı şekilde ele alınabilir. Fen edebiyat kısmında daha çok akademisyenlik yolunda ilerlemek gayesiyle İnsanlığın ilk ortaya çıkmış olduğu Tarih öncesi devirden milat alınarak günümüze kadar getirilerek ele alınmaktadır. İncelenmesinin kolaylaştırmak ve derinlemesine vakıalara eğilmek gayesiyle bir tarih bir takım evrelere ayrılmıştır. Bunlar İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Ortaçağ başlıkları altında inceleyebiliriz.

İkinci kısımda Eğitim Fakültesinde daha çok teorik görülen derslerin yanında öğretmenliğe hazırlık için derslerin verildiği kısımdır. Burada eğitim bilim derslerinin yanında stajla birlikte bilgilerini talim etme fırsatını elde ettiği fakültedir.

Tarih geçmişte insanoğlunun her nevi ameliye ve vakaları ele alan bilim dalıdır. Başta Hikâyeci ve Öğretici tarih anlayışı görülse de zaman içerisinde bu anlayış değişerek Araştırmacı tarihte sebep-sonuç ilişkisinde bir kaynağa dayandırılarak öznellikten sıyrılmasını sağlanmıştır. Tarih ilmini değerli hocamın da derslerinde ifade ettiği gibi düşünürsek bize yol gösterici olduğunu bittabi anlayabiliriz şöyle ki “Tarihi seyir halinde ilerleyen bir otomobilin dikiz aynası olarak tasavvur eder isek yönümüzü arkadan gelen araca göre konumlandırırız.” İşte vermiş olduğum misal gibi tarih ilmiyle geçmişteki vakıalardan ders çıkararak geleceğimizin yol haritasını çizmemize yardımcı olacaktır.

Biz tarihçi ve adayları olarak bu ilmi kaleme alırken geçmişteki yazılı ve yazısız kaynakları bir araya getirerek en doğru ve en azami derecede dikkat ederek tarafsız bir şekilde yazılarımızı kaleme alırız bazen kaynakların eksik olduğu görülse de onları konuşturarak kalan kısmı bir yapbozun parçası gibi birleştirmeye çalışırız. Örneğin bulunan paraların üzerindeki hükümdarların dönemi hakkında ekonomik olarak bilgi verirken Orta Asya geleneğinde Tümülüslerin içinde ölülerle birlikte kişisel eşya ve atlarıyla birlikte gömülmelerini ölümden sonraki hayata inandıklarının kanıtı olarak göstermekteyiz. Bazen de eşyaların konuşmasını sağlarız teknolojinin gelişmesiyle carbon kimyasının yardımıyla kaç yıllık elbise bu elbisenin kumaş türüyle ekonomik uğraşları hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olmaktayız. Ağaçların içindeki daire sayıcınca kaç yıl öncesine ait olduğu tesbit edilirken bununla yapılan mobilyanın ortalama yapılış tarihini tespit etmektedir. Bu gibi örnekleri çoğaltılabiliriz.

Bu ilimle uğraşmak isteyen kişiler meraklı, araştırmayı seven, okuma alışkanlığı, mukayese gücü kuvvetli kişilerin rahatlıkla hemhal olacağı kanaatindeyim. Bunun yanı sıra seçtiği alanla alakalı kolaylıkla birinci elden kaynaklar üzerinden inceleme yapabilmesi için yabancı dil bilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatmak isterim.

                                                                                                

 Muhammet Yusuf Ören 

Kırklareli Üniversitesi/Fen Edebiyat -Tarih Bölümü

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Mezunun Gözünden: Tarih Bölümü Okumak