bycasino giriş Kamu İhale Kurumu ve Görevleri | Öğrenci Kürsüsü
e
sv

Kamu İhale Kurumu ve Görevleri

17 Mayıs 2021 01:15
avatar

Öğrenci Kürsüsü

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kamu ihale kurumu, 22 Ocak 2002 yılında kurulan ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun öngördüğü görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla faaliyet gösteren, devlete bağlı bir kuruluştur. Kamu ihale kurumu idari ve Mali özerkliği olan ve kamu kişilerinin; piyasada yer alan mal ve hizmetlerden satın alınarak faydalanması için kurulmuştur.

Kamu ihale kurumu teşkilatı, kamu ihale kurulu başkanlığı ve kamu ihale kurulu hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kamu ihale kurumu, hazine ve maliye bakanlığına bağlı olarak IMF’nin yönlendirmesi ile kurulan bir devlet kurumudur. Kamu ihale kurumu görevlerini ifa ederken bağımsız olarak hareket etmektedir. Kamu ihale kurumu talimatlarını verirken, hiçbir makam merci kararlarını etkileme amacı gütmez.

Kamu ihale kurumu görevleri nelerdir?

 • Kamu ihalesinin başlangıç anından, taraflar arasında sözleşme imzalanana kadar olan süre içerisinde; idare tarafından yapılan işlemlerde 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile uygunluğu bulunmadığına ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak.
 • 4734 sayılı kanun ve kamu ihale sözleşmeleri kanununa dair bütün mevzuatı hazırlamak.
 • İlgili kanunlara göre sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşmenin uygulanmasını yönetmek.
 • İhale mevzuatı hakkında eğitim vererek, yerel ve uluslararası koordinasyon sağlamak.
 • Haklarında, yapılan ihaleleri katılım yasaklaması verilen kişilerin sicil kaydını tutmak.
 • Yayınlanan ihale ilanları hakkında usul ve esasları düzenlemek.
 • Kamu ihale kurumunun yıllık bütçesini ve yıllık çalışma raporları hazırlamak.
 • Kamu ihale kurumu bütçesinin belirlendikten sonra uygulanmasını sağlamak.
 • Kurumun gelir ve giderlerinin hesaplamasını yapmak.

Kamu ihale kurumu, yabancı ülkeler tarafından açılan ihalelerde yerli isteklilerin bu ihalelere katılmasının engellenmesi halinde, engelliye yemeği yapan ülke isteklerinin de yerli ihalelere katılmasını önlemek amacıyla cumhurbaşkanına teklifte bulunma hakkına sahiptir.

Kamu ihale kurumu ihalelerine nasıl katılırım?

Kamu ihaleleri, düzenlendikleri kanun ve yönetmelikler gereğince yerel veya ulusal basın kanalları ile, yerel idarelerin hoparlör ilanları olmak suretiyle kamuya duyulmaktadır. Kamu ihaleleri, 2886 sayılı DİK ve 4734 sayılı KİK gereğince açık ihale, doğrudan temin usulü pazarlık bugün belli istekliler arasında olacak şekilde yapılmaktadır. Yapılan ihalenin katılım şartları, ihale çağrılarında belirtilmektedir.

Öğrenci Kürsüsü Editör

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kamu İhale Kurumu ve Görevleri