e
sv

Tercih Zamanı Yaklaştı Bu Bölüm Sence Nasıl?

22 Temmuz 2018 00:10
avatar

Öğrenci Kürsüsü

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri üniversiteye hazırlanan adaylarda merak uyandıran ve belki de biraz heyecan veren bölümlerden biri olarak son zamanlarda rağbet gören, adaylar tarafından araştırılan bir bölümdür. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri mezunları hem ulusal hem de uluslararası uzay projelerinde görev alabileceklerdir.
1960'dan bu yana "uzay bilimleri ve teknolojileri"nde gelişmeler oldukça hızlanmış ve gelişmiş ülkelerde bu alanlarda yetişmiş insan gücü ve yatırımlar hızla artmıştır. Disiplinler arası bir bölüm olan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünün ana amacı, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında rol alabilecek, çağımızın bilgi ve teknoloji birikimini alanında etkin bir şekilde kullanabilecek donanımlı mezunları yetiştirmektir.Ülkemizde, uzay çalışmalarına ilişkin hem bilimsel hem de teknolojik açıdan bir eğitime gereksinim duyulmaktadır.Ülkemiz bu alanda henüz istenen noktada değildir.Diğer taraftan: 2005/9 nolu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararında yer alan Uzay araştırmaları programında; Uzay araştırmalarında Dünya ile yarışabilir bir bilgi düzeyine erişilmesi ve insan gücü yetiştirilmesinin öncelikli bir Ulusal amaç olduğu vurgulanmıştır.

Görevleri
– Uzay bilimleri ve teknolojilerine yönelik uzman personel yetiştirilmesi,
– Uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda lisans ve lisansüstü eğitim verilmesi,
– Ulusal düzeyde yetkin insan gücü açığının giderilmesi,
– Bilime ve teknolojiye bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte katkı sağlanması,
– Biyo-teknoloji, uzay bilimleri ve teknolojileri gibi çok disiplinli alanlarıda bünyesinde barındıracak şekilde yeni bölümlerin ve teknoloji merkezlerinin kurulmasına önderlik edilmesi,
-Jeoloji, hidrojeoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak etüd ve haritalama, erozyon, hava tahmini,ürün belirlemesi, çevre kirliliğinin araştırılması ve doğadaki canlı hayvan hareketlerinin izlenmesi, duman görünmeden çok önce orman yangınlarının saptanması, su kirliliğinin ve buz dağlarının hareketlerinin belirlenmesi, küçük ve orta ölçekli topoğrafik haritaların üretimi ve bunların güncelleştirilmesi alanlarında çalışmaların yürütülmesi, gibi görevler uzay bilimleri ve teknolojileri bölümlerinin mezunlarına kazandırması beklenen başlıca görevlerdir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel bilim alanlarında yeterli bilgiye sahip ve bu alanları uzay koşullarında uygulayabilen, bu alanlara meraklı,
– Uzay koşullarını bilen ve farklı gök cisimlerini özellikleriyle tanıyan,
– Yoğun ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Görsel bellek, dikkat ayrıntı algılama, temel düzeyde sözel yeteneklere sahip
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Eğitim sonrası ‘Uzay Bilimleri ve Uzay Teknolojileri Bilimcisi’ unvanını alacak mezunlar edindikleri mesleki bilgi ve tecrübeleriyle; hem ulusal, hem de uluslar arası uzay çalışmalarında görev alabilecekler, ayrıca uygulama ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunabileceklerdir. 2002 yılında TÜBİTAK tarafından kurulmuş ve yaklaşık 300 araştırmacının istihdam edildiği Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü de gene mezunlar için potansiyel bir iş merkezidir. Ulusal üniversitelerde faaliyet göstermekte olan Astronomi ve Uzay Bilmiler programlarından mezuniyet sonrası sahip oldukları yetkinlikler çerçevesinde öğretim üyesi ve/veya görevlisi ve/veya araştırmacı statüsünde alana yünelik eğitim faaliyetlerine destek amaçlı görev alabileceklerdir. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümünden mezun olan bir öğrenci edindikleri bilgi ve tecrübeleriyle; hem ulusal (Gözlemevleri, TÜBİTAK-UZAY, TÜBİTAK- MAM, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi) hem de uluslararası uzay çalışmaları yürüten kurumlarda başarı ile görev alabilecekleri gibi bilişim sektörü ve uzaktan algılama alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Uzay Bilimleri alanında astronomi, astrofizik, gök mekaniği konularını içeren dersler; Uzaktan Algılama alanında görüntü işleme, navigasyon (konum ve zaman) ve uygulamalarını içeren dersler; Uzay Teknolojileri alanında ise yapay uyduların tasarımı, fırlatması ve yönetimi; detektörlerin tasarımı ve kullanımı ile uzay teknolojilerinin farklı mühendislik ve bilim alanlarındaki uygulamalarını içeren dersler yer almaktadır. Lisans programını başarı ile tamamlamış öğrenci alanda mevcut yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak ve gereklilikleri yerine getirmek koşuşuyla gerekli diğer koşulların da (ALES, yabancı dil vb.) sağlanması sonrasında bir akademisyen olarak mesleki yaşamını devam ettirebilir.

Sıradaki içerik:

Tercih Zamanı Yaklaştı Bu Bölüm Sence Nasıl?